phone
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC LƯƠNG
HOTLINE 0913 992 780

Đào tạo quy trinh làm việc

CÁC BƯỚC ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG

Tiếp nhận yêu cầu của đối tác

Sàng lọc nhân viên phù hợp

Kiểm tra mức độ chuyên môn của lao động
Hướng dẫn quy trình làm việc
Thảo luận về cách thức làm việc
Triển khai các vấn đề an toàn lao động

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí
Điện thoại: 0913992780 - Mr Lương
Emailducluong_vscn@yahoo.com